BEROEPSREGLEMENTERING | OPLEIDING, DIPLOMA'S, BEËDIGING

 
1. Opleiding en diploma's

Voor de diploma's en opleidingscentra zie "hoe word je landmeter"


2. Beëdiging

Bediging gebeurt door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de landmeter.


3. Inschrijving op het tableau van Federale Raden van landmeters-experten.

Om als zelfstandig landmeter te kunnen werken moet men ingeschreven zijn op de lijst van landmeters (zie tabbleau).