CONSUMENTENINFO | BOUWEN EN BOUWGROND

 
1. Algemeen

Korte handleiding over hoe de landmeter u kan helpen in uw plannen rond aankoop grond en planning van een nieuwbouw.
Grond kopen en bouwen wordt stilaan onbetaalbaar hoor je dikwijls zeggen, doch ook hier moet je niet altijd alles geloven wat je hoort of leest.


2. Grond zoeken en kopen

Grond kopen (zie ook een vorig punt "kopen") moet je eigenlijk vooral overwegen als je iets wil bouwen dat bijzonder aangepast is aan jouw noden, en dat eigenlijk niet verkrijgbaar is in de bestaande gebouwen.

Immers bouwgrond is inderdaad heel duur, het wachten op een afgewerkt plan van de architect plus het wachten op de bouwvergunning plus het wachten op de aannemer(s) en de hoge btw op de nieuwbouw kan menig bouwer tot waanzinnigheid brengen.

De verhalen van bouwfouten, langdurige en dure processen en failliete aannemers zijn soms wat overdreven, maar dikwijls ook niet.

Bezin eer ge begint is hier dus zeker de boodschap.




3. Grond nameten en gebouw uitzetten

De landmeter zal in deze fase vooral interessant zijn voor de opmeting van de grond (als dat al niet gebeurde door de verkoper), en het uitzetten van de bouwlijnen.

Een dikwijls gehoorde vraag is of de koper van een grond inderdaad de meetkosten (en soms ook de verkavelingskosten) moet betalen aangezien de landmeter eigenlijk door de verkoper was aangesteld, doch dit is inderdaad het gebruik, net zoals de koper ook de notaris- en registratiekosten zal moeten betalen (uitzondering hierop dus als de compromis duidelijk stelt dat de meet- en verkavelingskosten ten laste zijn van de verkoper).