CONSUMENTENINFO | BURENHINDER

 
1. Algemeen

Hoewel de landmeter regelmatig beslissingen moet nemen in dossiers van burenhinder, is en blijft de landmeter hier vooral de technische raadgever die objectieve vaststellingen maakt.


2. Technische vakman en raadgever

De landmeter zal in dossiers van burenruzie meestal worden aangesteld door de rechter om de betwistingen betreffende maatgeving te beoordelen.
Zo zal de landmeter kunnen nameten of een constructie te dicht bij (of over) de grens is gebouwd, of de haag of afsluiting juist staat, of bomen te dicht staan en dergelijke meer.
3. Dading

Indien er een twijfel bestaat tussen twee buren, maar nog geen ruzie, dan kunnen ze wel gezamelijk een landmeter aanduiden om deskundig advies in te winnen, of om over te gaan tot een dading.

In het principe van dading maken twee buren op een correcte wijze een afspraak dat ze zich zullen neerleggen bij de neutrale en deskundige beslissingen van de landmeter-expert. Dit wordt ook op papier gezet.

De beslissing van de landmeter is definitief en niet aanvechtbaar voor rechtbanken tenzij echte vergissingen.

Groot voordeel van deze procedure is dat ze zonder het gerecht kan en dus zeer snel is, geen advocatenkosten met zich mee brengt, geen gerechtskosten, en vooral in een veel betere sfeer van vriendschap gebeuren.

Voorbeelden hiervan zijn overeenkomsten betreffende onzekere grenzen, muurgemeenschap afstanden van beplantingen en dergelijke.