CONSUMENTENINFO | ERVEN

 
1. Algemeen

Wat gebeurt er bij een erfenis en hoe kan de landmeter u hierbij helpen:

Indien er in de successie (de erfenis) vastgoed zit, moeten de erfgenamen de waarde van dit vastgoed aangeven aan de fiscus.

De fiscus zal de erfgenamen immers belasten op basis van de waarde van het verkregen erfdeel.

De landmeter-expert wordt dikwijls aangeduid om deze waarde juist in te schatten zodat er later geen risico is dat de fiscus een tekortschatting zal eisen, samen met achterstallen en boetes.

Het is een feit dat deze schatting ook mag gebeuren door de erfgenamen zelf, of zelfs door het notariaat dat de successie regelt, doch dit geeft de fiscus meestal vrijspel om later de aangegeven waarde te betwisten.


2. De gewone waardebepaling

Eerste mogelijkheid is dat de erfgenaam de waarde van het eigendom laat schatten door de landmeter-expert.

Van deze schatting wordt een omstandig verslag gemaakt, degelijk gefundeerd en beredeneerd, en de geschatte waarde wordt aangegeven in de successieaangifte.

Normaal gezien zal de fiscus in deze omstandigheid weinig bezwaar maken tegen de aangegeven waarde, doch het is hem niet verboden om dit wel te doen.


Interessante link: onafhankelijk landmeter-schatter regio Antwerpen: www.schattingen.be


3. De voorafgaande schatting

Als je als erfgenaam geen enkel risico wil lopen op een latere tekortschatting van de fiscus, dan heb je de mogelijkheid om de waarde vooraf te laten vaststellen door een landmeter-expert in samenspraak met de fiscus.

Deze voorafgaande schatting gaat gepaard met enkele formaliteiten doch u en de fiscus zijn gehouden het resultaat van de expertise te aanvaarden (uiteraard voor zover alle formaliteiten vervuld zijn). Er zal dus nooit een tekortschatting kunnen aangetoond worden.