CONSUMENTENINFO | HUREN en VERHUREN

 
1. Algemeen

Korte handleiding over hoe de landmeter u kan helpen als u gaat huren of verhuren.

Voornaamste punt specifiek voor de verhuurder is het berekenen van een correcte huurprijs.
Voornaamste punt specifiek voor de huurder is de vaststelling of het gehuurde voldoet aan de huidige woonnormen.
Voor beide partijen van belang zijn het opmaken van de plaatsbeschrijving aanvang huur, bij einde huur het nazicht van het eigendom op gebreken en de berekening van de huurschade.
Bij handelshuur zijn er tenslotte de tussentijdse herberekeningen van de huurwaarde.


2. Bepaling huurprijs

De bepaling van de huurprijs mag u nog steeds zelf vrij bepalen, in overeenstemming met het normale marktmechanisme van vraag en aanbod.
De landmeter heeft als expert-schatter de functie om de juiste huurprijs te berekenen, of bij handelshuur na te gaan of de huurprijs merkelijk is gewijzigd.
Interessante link: Voor bepaling van de huurprijs door een onafhankelijk landmeter-schatter in de regio Antwerpen: www.schattingen.be3. Plaatsbeschrijving bij aanvang huur

De landmeter is de geschikte persoon om voor verhuurder en huurder samen neutraal een correcte en omstandige plaatsbeschrijving te maken van het huurgoed.

Het belang van deze plaatsbeschrijving is zeer groot aangezien het meestal het enige juridische document is dat aantoont in welke staat het eigendom was bij aanvang huur.

Voor de verhuurder is dit uiteraard van belang want die krijgt het huurpand liefst even goed terug bij einde huur, maar ook voor de huurder is dit belangrijk om niet ten onrechte beschuldigd te worden en om niet te moeten opdraaien voor dingen die stuk zijn gegaan door normale sleet of overmacht.
Zie ook onder hoofdstuk "wat doet de landmeter" puntje "plaatsbeschrijving" voor verdere uitleg.

De landmeter wordt aangesteld door beide partijen en de opname gebeurt ofwel net voor de inhuurneming ofwel tijdens de eerste weken van de huur (ten laatste binnen de maand).

De wet bepaalt trouwens dat de kosten van plaatsbeschrijving door beide partijen elk 50% worden gedragen.


4. Plaatsbeschrijving bij einde huur

Bij einde huur komt (liefst dezelfde) landmeter terug om vast te stellen of er schade is, of de huurder al dan niet aansprakelijk is voor die schade, en zo ja hoeveel de schade bedraagt.

De landmeter wordt aangesteld door beide partijen, en het nazicht gebeurt liefst op de laatste huurdag: maak op tijd de afspraak ! Best gebeurt de teruggave van de sleutels na dit nazicht.

Ook dit nazicht wordt door beide partijen voor 50% bekostigd, doch het ereloon voor berekening van schade is ten laste van degene die aansprakelijk was voor de schade.
5. Kwaliteitsnormen van het gehuurde goed volgens de Vlaamse Wooncode

Ook voor het nazicht en de vaststelling van belangrijke gebreken is de landmeter bevoegd.