CONSUMENTENINFO | KADASTER

 
1. Algemeen

Het kadaster in Belgi: haar functie en enkele mythen.


2. De functie van het kadaster

Het Belgisch kadaster heeft als voornaamste functie het bepalen van de grondslag voor het innen van de onroerende voorheffing.

Hiertoe bepalen ambtenaren van het kadaster de kadastrale inkomens van alle onroerende goederen in het land.

Ook houdt het kadaster de kadastrale plannen bij met enkel een grafische aanduiding van de percelen.
Deze plannen hebben geen juridische waarde, vertonen geen maten en zijn op een schaal dat er heel weinig detail zichtbaar is.


3. Wat het kadaster dus niet doet of heeft:
  • het kadaster heeft dus geen eigendomsplan van uw perceel,
  • er zijn geen oude bouwplannen van huizen te vinden,
  • er is geen duidelijkheid over bouwovertredingen te vinden (ook illegale bouwsels krijgen een kadastraal inkomen),
  • het kadaster komt niet tussen in de grensbepaling van uw betwiste grenzen,
  • en de ambtenaren-landmeters van het kadaster mogen niet optreden voor particulieren tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.