CONSUMENTENINFO | VERDELEN

 
1. Algemeen

Wat gebeurt er bij een verdeling bijvoorbeeld met successie, echtscheiding, verdeling van vennootschappen enzoverder: en hoe kan de landmeter u hierbij helpen.
Voor algemeenheden rond erven en aangifte van successie zie onder puntje Erven.


2. Successie

Stel u verkrijgt vastgoed met twee of meer erfgenamen: u bent dan eigenaar in onverdeeldheid. Uit die onverdeeldheid te geraken kan op twee manieren:
  1. ofwel wordt het eigendom (meestal openbaar) verkocht, zodat de opbrengst in geld eenvoudig kan verdeeld worden,
  2. ofwel koopt n van de mede-eigenaars de andere erfgenamen uit: voor deze verdeling is een zeer degelijke waardebapeling vereist.


3. Scheiding

In het geval van een echtscheiding (of andere vormen van scheiding waarbij twee mensen samen een eigendom bezitten, meestal onder tontine) zijn dezelfde twee oplossingen van verdeling mogelijk. Ook hier kan men beide verkopen of een van de partijen laten inkopen van de andere.


4. Nauwkeurige waardebepaling

De waardeschatting van vastgoed in het geval van verdeling is een opdracht die in de regel uitgaat van twee of meerdere partijen: samen vragen ze aan een onafhankelijke landmeter-expert om de waarde van het eigendom zo nauwkeurig mogelijk te bereken.
Door de deskundigheid en de zekerheid van neutraliteit doet geen van de partijen een abnormaal nadeel of voordeel.

Als de opdracht uitgaat van alle partijen samen, dan kan dit de vorm aannemen van een dading: een procedure waarbij het resultaat vlug, goedkoop, zonder gerecht en zonder veel formaliteiten kan afgehandeld worden.

De opdracht van waardebepaling kan ook uitgaan van n persoon om de eigen belangen veilig te stellen, doch dit laat uiteraard toe aan de andere patrtij(en) om een tegenexpertise te eisen.

Hoe dan ook moet je van je landmeter-expert eisen dat de schatting zeer degelijk wordt uitgewerkt, dat ze gefundeerd wordt met vergelijkingspunten en dergelijke meer, zodat alle partijen zich kunnen vergewissen van de juistheid van de besluiten.