CONSUMENTENINFO | VERKOPEN

 
1. Algemeen

Korte handleiding over hoe de landmeter u kan helpen in het verkopen van uw vastgoed.
De landmeter-expert is een vrij beroep met adviserende hoofdfunctie. Het handelskarakter van verhandelen of makelen van vastgoed hoort niet tot de eigenlijke taak van de landmeter.


2. Landmeter en makelaar samen ?

Er is momenteel geen strikte regelgeving over de cumulering van de twee beroepen landmeter en makelaar.

De meeste landmeters weigeren deze cumulatie omdat ze dit een aantasting vinden van hun neutraliteit en objectiviteit van het landmetersberoep.
Het meest gehoorde argument is "hoe kan je nu objectief een eigendom opmeten of schatten als je het daarna in verkoop kan nemen, da's vragen voor belangenvermenging".

Andere landmeters argumenteren dan dat ze als landmeter de consument beter kunnen helpen dan makelaars gezien hun zeer degelijke opleiding in de juridische en bouwkundige wereld. Hier groeit wel de concensus dat de landmeter-makelaar dan wel bij het BIV moet aangesloten zijn.

Hoe dan ook is het duidelijk dat de consument wel het recht heeft om te weten of de landmeter al dan niet ook makelaar is, zodat hij zelf kan oordelen welke landmeter hij kiest.
Interessante link: Voor schattingen door een onafhankelijk landmeter-schatter (regio Antwerpen): www.schattingen.be3. Landmeter adviseur

Wat wel zeer zeker tot de functie behoort van de landmeter is de adviserende functie.
De landmeter is de persoon bij uitstek om advies te geven betreffende alle elementen van de geplande verkoping:
  1. welke werken kunnen best nog gebeuren aan het eigendom voor de verkoping: heeft het zin om bepaalde werken nog eerst uit te (laten) voeren
  2. in welke vorm kan het eigendom optimaal verkocht worden: kan de grond verkaveld worden, een achterste stuk grond afgesplitst voor de buren, moet de meergezinswoning in delen worden verkocht of in zijn geheel...
  3. welke verkoopswijze is de beste rekening houdend met de gewenste snelheid van verkoping: openbaar, onderhands met eigen publiciteit, via een makelaar, of is het toch beter om te verhuren ?
  4. hoe kan ik best publiciteit voeren, eventueel een plan en fotoreportage maken van het eigendom voor betere verkoopbaarheid, publiciteit op internet of kranten, ...
  5. hoe en wanneer moet ik de kandidaadkopers ontvangen, tips om zelf de verkoping goed te doorstaan en om al te agressieve makelaars te weren, ...