WAT DOET DE LANDMETER?

 
1. DefiniŽring

De landmeter-expert onroerende goederen is de wettelijk gediplomeerde en beŽdigde deskundige die onroerend eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, identificeert, afbakent, opmeet en schat, zowel boven- als ondergronds, evenals de werken die erop uitgevoerd worden, en die zich met de registratie ervan bezig houdt, evenals met de registratie van de wezenlijke wetten eraan verbonden. Hij bestudeert, ontwerpt en bestuurt de stedelijke en landelijke grondaanleg en verbetering en behandelt de technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale wetenschappen, die met de hiervoor opgesomde onderwerpen verband houden. (Internationale Federatie van Landmeters FIG 1934)


2. De gezworen landmeter - expert ten dienste van de ondernemingen

Een specifieke hogere opleiding
Een beŽdigde beroepsuitoefenaar
Een beschermde titel voor de zelfstandige beroepsuitoefenaar
Een vrij beroep als expert onroerende goederen
Met gereglementeerde activiteiten

Die overgaat tot afpalingen

Die de plannen opmaakt en ondertekent die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificering van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden aangeboden.


3. Met algemene activiteiten: ten dienste van:

Het recht:
de rechtbanken als gerechtsdeskundigen, de advocaten en gerechtsdeurwaarders, de notarissen, voor afpalingen en opmetingen, plannen bij notariŽle akten, erfdienstbaarheidnotaís, ruilingen, splitsingen, berekening, van de aandelen in onverdeelde goederen met oppervlakte bepaling, scheidsgerechten, geschillen, plaatsbeschrijvingen, verscheidene schattingen en waardebepalingen (erflatingen, giften, schadegevallen, onteigeningen, Ö), enz.

De bouwwereld:
de ingenieurs, de architecten, de aannemers en projektontwikkelaars, voor: technische opmetingen, muurovernames, hoogtemetingen, inplanting van kunstwerken, gebouwen of wegenis, technisch raadgever, enz.

De economie:
de industrie en de landbouw, de bank-en hypothecaire wereld, de verzekeringen de bedrijfsrevisoren, de eigenaars, huurders en landbouwers, de administraties en openbare diensten, voor: opmetingen, onteigeningen, ruilverkaveling, schattingen voor hypotheekleningen, plaatsbeschrijvingen voor huur of voor werken na huur of na werken, schattingen van vaste activa van vennootschappen of onroeren sicav, technisch raadgever, enz.

Het leefmilieu:
de ruimtelijke ordening, de cartografie, stedebouw, voor: opmetingen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten technisch raadgever bij wegenisontwerpen, grondwerken, infrastructuurwerken, enz.

De vastgoedsector:
als : technisch raadgever, expert in waarden, bemiddelaar bij onroerende transacties, beheerder van goederen voor: geschillen en scheidsgerechten, alle schattingen en expertises bij aankoop, verkoop, verhuur, plaatsbeschrijvingen, beheer van onroerende goederen en onroerende rechten, syndicschap van onroerende goederen en mede-eigendom, enz.


4. De gezworen landmeter-expert

is een onmisbare en zelfstandige beroepsuitoefenaar vertrouwd met alle onroerende materies, veelzijdig en bevoegd door zijn vorming, verantwoordelijk door zijn beŽdiging en onderworpen aan zijn beroepsdeontologie door zijn traditie.

Een reŽle waarde ten dienste van de ondernemingen en de maatschappij.