WAT DOET DE LANDMETER? | ANDERE

 
1. Algemeen

Hoewel de landmeter (voluit de gezworen landmeter - expert) voldoende gekend is als de vakman die zich bezig houdt met het opmeten van gronden en dergelijke, omhelst het beroep veel meer.
Gezien de zeer diverse activiteiten en vervolmakingen van vele landmeters kunnen niet alle werkzaamheden opgesomd worden.


2. Tenslotte

Tenslotte het aanstippen waardig zijn nog andere activiteiten of specialisaties van sommige landmeters zoals stedenbouwkundige werkzaamheden, adviserende functies, archeologische opmetingen, GIS, bouwpathologie en zoverder.