WAT KOST EEN LANDMETER? | AFPALING

 
Algemeen

De afpaling omvat het opmeten van de bestaande toestand en de uiterlijke merktekens, de eventuele hermaterialisering van de oude grenzen, het opstellen van een minuut en de berekening van de oppervlakten.

Het algemeen barema is gelijk aan dat van de opmetingen.

Het barema voor het plaatsen van de grenspalen bedraagt ongeveer 30 per geplaatste grenspaal, plus de kostprijs van de paal zelf als het om speciale palen gaat.