WAT KOST EEN LANDMETER? | ALGEMEEN

 
1. Algemeen

Uiteraard is de kostprijs van de handelingen van een landmeter belangrijk om te weten.
We zullen in deze site de algemene principes en de meest voorkomende soorten tarieven belichten.


2. Ereloon

De vergoeding van de diensten van een landmeter zal in de regel een ereloon zijn, geen uurloon.
Voor de veelvuldig voorkomende soorten opdrachten zijn er tabellen opgesteld met richlijnen voor de eerlijke en correcte bepaling van het ereloon.
Met de vrije markteconomie van Europa in het achterhoofd zijn deze erelonen niet bindend.
Het is dus soms raadzaam om bij twijfel eerst met de landmeter overeen te komen naar de benaderende grootte van het ereloon.
De correcte landmeter zal zijn consument op voorhand inlichten over de grootte of berekeningswijze van het ereloon.
Bij gebrek aan andere overeenkomsten zijn de algemene erelonen zoals vermeld op deze site geldig


3. Overige opmerkingen

Het uiteindelijk gevraagde ereloon kan variren naargelang de moeilijkheid, de belangrijkheid of hoogdringendheid van de opdracht.
Een correct ereloon vereist uiteraard ook volledig en correct uitgevoerd werk volgens de hedendaagse normen.
Het ereloon moet worden verhoogd met btw, momenteel 21%.


4. Betwistingen

Er is momenteel geen beroepsorgaan waar de consument met eventuele klachten over vermeende overdreven erelonen terecht kan.
Het gerecht is dus normaal bevoegd.