WAT KOST EEN LANDMETER? | MUUROVERNAME

 
1. Algemeen

De muurovername opdracht omvat:
- het opmeten van de over te nemen muurgedeelten,
- het opstellen van een plan,
- de vastlegging van de eenheidsprijzen en de berekeningen,
- opstellen van muurovernamedocument in vier exemplaren,
- ondertekeningsformaliteiten en registratieformaliteiten.

Het ereloon wordt eenvoudigheidshalve berekend als een percentage van de waarde van de muur.


2. Voorbeelden

Het minimumbarema bedraagt 300 euro.
Voor een overname van 5.000 euro muur bedraagt het ereloon ongeveer 700 euro.