WAT KOST EEN LANDMETER? | OPMETING

 
1. Algemeen

Algemeen kan gesteld worden dat het ereloontarief voor opmetingen bestaat uit volgende onderdelen
- een proportioneel bedrag afhankelijk van de grootte van het eigendom,
- een systematische promille van de waarde van dit eigendom,
- dit bedrag wordt verhoogd met kosten van opzoekingen, plaatsen van palen en andere onkosten.
Het minimumtarief bedraagt rond 500 .


2. Voorbeeld

Bij wijze van voorbeeld zal het ereloon voor een perceel bouwgrond van 1.000 m en met een waarde van 100.000 circa 640 bedragen (+ kosten en btw).

Het ereloon voor landbouweigendommen is iets lager; het minimumbarema is gelijk doch het ereloon voor opmeting van een perceel van 1 hectare zal circa 600 bedragen.


3. Hoog ?

Voor sommige mensen klinken deze bedragen vrij hoog. Het geeft u echter de garantie van degelijk werk en zekerheid van uw eigendomsrechten.

De opmeting is immers een juridisch document waardoor er een garantie ontstaat van uw grenzen.
Door de tijdige opmeting en afpaling van uw eigendom bespaart u latere moeilijkheden zoals ruzies over de juiste grensligging.
Indien u bouwt op of nabij de grens (huizen of tuinmuren) bent u zeker dat u juist bouwt: het zal niet de eerste keer zijn dat een constructie moet worden afgebroken omwille van te dicht of over de grens gebouwd.
De afpaling gebeurt meestal voor u de buren kent, u kan uw relatie met uw buur aanknopen, zonder vrees of verwijten.
Een eventuele latere twist over een begrenzing zal hoe dan ook meer kosten: denk maar aan advokaten- en gerechtskosten, plus eventuele schadevergoedingen.

Weet ook dat deze opmeting en afpaling een eenmalige kost is, want ook binnen 50 jaar is uw plan nog geldig.


4. Het werk van de landmeter

De landmeter heeft allereerst vrij zware investeringen in hoogtechnologische apparatuur (een degelijk meettoestel met uitrusting en informatica kost evenveel als een luxueuse auto).
Behalve de tijd dat u de landmeter bij u "op het veld" ziet rondlopen, steekt uw landmeter ook heel wat uren in opzoekingen bij buren, in archieven en bij verschillende overheden.
Zonder deze opzoekingen kunnen de juiste begrenzingen immers niet gegarandeerd worden.
Uiteraard is er dan nog de afwerking van het plan en de administratieve werkzaamheden van archivering en registratie bij kadaster en registratiekantoor.


5. Even nog een vergelijking

Stel u koopt een eigendom van 125.000 , en u leent bijvoorbeeld 100.000 .
Dan betaalt u ongeveer:
- 12.500 registratierechten,
- 2.750 kosten voor de leningsakte,
- 2.250 ereloon en kosten van de notaris,
- 4.500 als er een immobilinmakelaar bij was,
- 750 voor de opmeting.


6. Overige opmerkingen

Het opstellen van een proces-verbaal van meting met bijhorend plan vereist naast de terreinopmetingen het nazicht van diverse documenten zoals: eigendomstitels, proces-verbalen van afpaling, rooiplannen, vroegere meetplannen, atlas der buurtwegen, enz.
De erelonen omvatten de normale prestaties voor het opzoeken van deze documenten, de terreinverrichtingen, de berekeningen, het opstellen van een plan en van een proces-verbaal van opmeting.
Het opzoeken van de juridische grenzen (grenspalen en andere) kan afzonderlijk aangerekend worden.
De erelonen voor opmetingen welke bijzondere moeilijkheden meebrengen, o.a. in verband met de configuratie en de occupatie van de gronden, kunnen vermeerderd te worden, in functie van deze moeilijkheden.