WAT KOST EEN LANDMETER? | PLAATSBESCHRIJVING

 
1. Algemeen

Het ereloon bij plaatsbeschrijvingen is afhankelijk van de hoeveelheid werk en wordt eenvoudigheidshalve berekend aan de hand van het aantal pagina's dat het verslag telt.


2. Voorbeelden

Het minimumbarema is 250 .
Een degelijke plaatsbeschrijving van circa 30 bladzijden kan ongeveer 615 bedragen.