WAT KOST EEN LANDMETER? | SCHATTING EN EXPERTISE

 
1. Algemeen

De erelonen voor waardebepalingen variren nogal naargelang de aard van de opdracht. Enkel voor de volledige expertises zijn erelonen opgesteld.
Algemeen kan gesteld worden dat het tarief een percentage is van de normale waarde van het geschatte eigendom. Dit percentage wordt kleiner naar gelang de waarde hoger wordt.
Samengevat ligt het ereloonpercentage tussen 0,1 en 0,5% van de waarde van het vastgoed.

De neutraliteit van de landmeter (die niet actief is als immobilinmakelaar) garandeert tenslotte een correcte waardebepaling van uw eigendom zonder belangenvermenging.


2. Voorbeelden

Een volledige expertise geeft meer dan een waardebepaling alleen. U vind er ook een gedetailleerde beschrijving, een volledig marktonderzoek, een beschrijving van eventuele bouwgebreken (onmisbaar indien u een eigendom wenst aan te kopen), een opgave van vergelijkingspunten die tot de waardebepaling dienden enz.
Het minimumbarema (tot vastgoedwaarde 75.000 ) bedraagt 260 (+ kosten en btw).
Voor een bebouwd eigendom van 125.000 is dit 420 , bij 250.000 is dit 670 .
Let wel: dit is het barema voor volledige uitgebreide schattingen met gedetailleerde berekeningen, degelijk beschreven recente vergelijkingspunten met foto's, marktonderzoek en dergelijke meer.
Zulke verslagen worden meestal enkel gebruikt in geschillen of verdelingen.

De erg beknopte en dikwijls eenzijdige schattingen in het kader van hypothecaire leningen kosten gemiddeld rond de 150 tot 200 en worden meestal door de bank gend, maar u krijgt uiteraard slechts garantie over de waarde in gerechtelijke openbare verkoping.

Het ereloon voor waardebepalingen in het kader van geplande aan- of verkoop van een eigendom ligt meestal tussen deze twee uitersten in.


3. Een vergelijking

Vergeleken met de kosten bij aankoop (5 10 % registratie, 1 3% notaris, 3 5% immo, ) valt 0,1 0,5% voor de schatting in het niets.
Een degelijke schatting u behoeden voor veel onheil: de landmeter-expert is de geoefende vakman in zowel het bouwkundige aspect (barsten, verzakkingen, vochtproblemen, zwam, houtrot, ) als het financile aspect (verkrijgen lening, juiste waardering, inschatting brandwaarde, begroting verbouwingskosten, advies naar huren of kopen, ).


4. Overige opmerkingen

Expertises van de actuele waarde van vastgoed (voor aankoop, verkoop, hypothecaire lening, successie-aangiften, inbreng in maatschappijen, verdelingen, enz...) bevatten het plaatsbezoek met gedetailleerde beschrijving, opzoeking en analyse van de vergelijkingspunten, het eigenlijke schattingswerk en het opstellen van een verslag.
Voor werkzaamheden welke meer doorgedreven analyses, het opmaken van plannen of schetsen, de discussie van de waarde-elementen, enz... vereisen, worden de erelonen verhoogd in functie van de ontwikkelingen van de expertise.
Voor expertises betreffende verstreken periodes worden de erelonen opgesteld op basis van de huidige waarden. In betreffend geval worden zij verhoogd om rekening te houden met de ontmoette moeilijkheden.