KWALITEITSNORMEN | ALGEMEEN

 
1. Algemeen

Het werk van de landmeter moet voldoen aan onafhankelijkheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Tot op heden is er spijtig genoeg nog geen meer specifieke opgelegde norm die deontologisch wordt opgelegd aan de landmeter.


2. Onafhankelijkheid

Het beroep van landmeter is een vrij beroep, het heeft geen commercile belangen die tegenstrijdig mogen zijn aan de activiteit als landmeter.
Dit basisprincipe garandeert dat uw landmeter belangrijke beslissingen kan nemen zonder belangenvermenging.


3. Nauwkeurigheid

Het element nauwkeurigheid is uiteraard de evidentie zelf, een doorgedreven opleiding van universitair niveau staat garant voor nauwkeurige vakkenis op alle vlakken, zowel juridisch, bouwkundig, wiskundig, meet-technisch, statistisch en dergelijke meer.


4. Volledigheid

De volledigheid is een derde belangrijk begrip dat de kwaliteit van het werk van uw landmeter garandeert.
Dit uit zich vooral in de volledigheid van opzoekingswerken bij overheden, archieven, notariaten, databanken, collega's enzoverder.


5. Betwistingen

Tot op heden is er nog geen beroepsorgaan waar de consument met eventuele klachten over vermeende fouten van landmeters terecht kan.

Voor landmeters die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging kan de consument wel een vraag richten tot die beroepsvereniging.
Een overzicht van beroepsverenigingen vindt u elders op deze site.

De landmeter-expert die werk uitvoert voor consumenten moet beedigd zijn, en moet het feit van deze beediging trouwens op alle in het kader van zijn activiteiten opgestelde documenten vermelden.

Uiteraard is het gerecht normaal bevoegd.


6. Bekwaamheidsvereisten van de landmeter

Hoewel dit misschien heel vreemd mag klinken, is er door een opeenvolging van wetgevingsinitiatieven een probleem met de toelating van enkele mensen in het landmetersberoep:

Diplomavereisten

Het lijkt evident dat uw landmeter effectief als landmeter gediplomeerd is, doch wegens een fout in de wetgeving hebben enkele mensen zich de titel van landmeter toegeeigend zonder geldig diploma.
Nieuwe wetgeving wil hieraan oplossing bieden doch is nog niet van kracht.


Cumulproblematiek

Het lijkt evident dat uw landmeter effectief werkzaam is als zelfstandig landmeter in vrij beroep.
Een landmeter in dienst van de overheid of van een bedrijf heeft immers meestal niet de neutraliteit om te beslissen voor andere partijen.
Doch wegens een gebrek aan controle vanwege verschillende overheden zijn er enkele problemen.
Naast een algemeen cumulverbod (KB NR.142 van 30.12.1982) dat geldig is voor alle ambtenaren tenzij met toestemming van de overheid is er een specifiek verbod voor alle landmeters bij het Ministerie van Financien (dus in essentie het kadaster) om een zelfstandige activiteit te cumuleren.
Dit is ook logisch aangezien de landmeters van het kadaster moeten instaan voor de correcte en onafhankelijke bepaling van het kadastraal inkomen van de eigendommen.
Cumul zonder belangenvermenging is slechts toelaatbaar binnen de wet van 1982 die de cumul regelt.