KWALITEITSNORMEN | ATTESTEN en VERKAVELINGEN

 
1. Algemeen

Er is geen specifieke opgelegde norm in verband met aanvraag van attesten die deontologisch wordt opgelegd aan de landmeter.
Uiteraard blijven de basisprincipes van kracht:


2. Onafhankelijkheid

Het beroep van landmeter is een vrij beroep, het heeft geen commercile belangen die tegenstrijdig mogen zijn aan de activiteit van landmeter.
De landmeter moet uiteraard zowel de belangen van de klant-eigenaar als de belangen van de gemeenschap (overheid, stedenbouw, overstromingsgevaar) behartigen


3. Nauwkeurigheid

Het element nauwkeurigheid is uiteraard van belang gezien de plannen van de landmeter worden gebruikt voor ingrijpende wijzigingen in het landschap: plaats waar woningen mogen gebouwd worden, aanleggen van straten, bevestiging dat een woning is gebouwd conform de bouwvergunning en dergelijke.


4. Volledigheid

De volledigheid uit zich vooral in het samenstellen van een dossier dat aan alle administratieve bepalingen voldoet.