KWALITEITSNORMEN | MUUROVERNAME

 
1. Algemeen

Er is geen specifieke opgelegde norm in verband met muurovername die deontologisch wordt opgelegd aan de landmeter.
Uiteraard blijven de basisprincipes van kracht:


2. Onafhankelijkheid

Het beroep van landmeter is een vrij beroep, het heeft geen commercile belangen die tegenstrijdig mogen zijn aan de activiteit van muurovername (niet ongeoorloofd verbonden zijn aan een van beide partijen, de aannemer en dergelijke).
Dit basisprincipe garandeert dat uw landmeter de opmeting en berekening van de muurovername neutraal zal vaststellen zonder belangenvermenging.
Ook de vaststelling of de muurovername al dan niet vereist of mogelijk is, dient in alle neutraliteit en onafhankelijkheid te gebeuren.
3. Nauwkeurigheid

Het element nauwkeurigheid is zeker in de muurovername van zeer groot belang gezien de soms belangrijke geldsommen die ermee gemoeid gaan.
Een doorgedreven opleiding van universitair niveau staat garant voor nauwkeurige vakkennis op alle vlakken dus zeker bouwkundig, meet-technisch en op het vlak van de bouwpathologie.


4. Volledigheid

De volledigheid uit zich in de muurovername onder andere in het correct opnemen van alle onderdelen: de fundering, uitgravingen, dekstenen, isolatielagen, tuinmuren en dergelijke zijn een even belangrijk element als de bakstenen zelf.