KWALITEITSNORMEN | PLAATSBESCHRIJVING

 
1. Algemeen

Er is geen specifieke opgelegde norm in verband met plaatsbeschrijvingen die deontologisch wordt opgelegd aan de landmeter.
Wel is het uit de rechtspraak duidelijk dat een proces verbaal van plaatsbeschrijving volledig en omstandig moet zijn


2. Onafhankelijkheid

Het beroep van landmeter is een vrij beroep, het heeft geen commercile belangen die tegenstrijdig mogen zijn aan de activiteit van plaatsbeschrijving (niet ongeoorloofd verbonden zijn aan een van beide partijen, de aannemer en dergelijke).
Dit basisprincipe garandeert dat uw landmeter de beschrijving van eventuele gebreken neutraal zal vaststellen zonder belangenvermenging.
3. Nauwkeurigheid

Het element nauwkeurigheid is zeker in de plaatsbeschrijving van zeer groot belang aangezien het verslag bij einde huur of einde werken moet kunnen dienen om nieuwe schade te kunnen vaststellen en begroten.
Een doorgedreven opleiding van universitair niveau staat garant voor nauwkeurige vakkennis op alle vlakken dus zeker bouwkundig, meet-technisch en op het vlak van de bouwpathologie.


4. Volledigheid

De volledigheid uit zich vooral in de volledigheid van de beschrijving van alle elementen van het eigendom, dus niet alleen de beschadigde elementen dienen beschreven te worden, doch ook de bouwonderdelen die geen gebreken vertonen: anders kan immers bij einde huur of einde werken niet worden bewezen dat het onderdeel oorspronkelijk in orde was.