KWALITEITSNORMEN | RECLAME

 
Algemeen

Hoewel er nog geen specifieke wetgeving of regelgeving bestaat rond reclame door landmeters, kan de situatie van gelijkaardige beroepen zoals de advocaten worden aanzien als de gulden middenweg.
In het kader van het vrijemarktprincipe van Europa is publiciteit in de zin van bekendmaking, en conform de eer en waardigheid van het beroep, wel toegelaten.

Er zijn ons nog geen ongeoorloofde vormen van reclame door landmeters gekend, waardoor er momenteel geen reden is om verdere regelgeving uit te werken.