KWALITEITSNORMEN | SCHATTING EN EXPERTISE

 
1. Algemeen

Er zijn geen of weinig specifiek opgelegde normen over schattingen die deontologisch worden opgelegd aan de landmeter.
In het geval van gerechtelijke expertises zijn er uiteraard wel de wettelijke bepalingen (gerechtelijk wetboek art. 962 en volgende): zie hiervoor onder het titel "gerechtelijk"


2. Onafhankelijkheid

Het beroep van landmeter is een vrij beroep, het heeft geen commercile belangen die tegenstrijdig mogen zijn aan de activiteit als landmeter.
Zeker in de expertise is dit een zeer belangrijk basisprincipe aangezien het garandeert dat uw landmeter de berekeningen kan uitvoeren zonder enige belangenvermenging.
Naast kennis van wiskunde, statistiek, bouwkunde, zakelijk recht, contractenrecht, en wetgeving op stedenbouw is immers de professionele onafhankelijkheid van het grootste belang. Zonder die onafhankelijkheid mist de schatting haar belangrijkste element: de neutraliteit. Het is evident dat iemand die een rechtstreeks belang heeft bij het hoog of laag uitkomen van de schatting niet kan worden aanvaard als schatter.


3. Nauwkeurigheid

Uw landmeter beschikt, door opleiding en dagelijkse werkzaamheden in de bouwwereld, over de nodige vakkennis om de vele facetten van een expertise nauwkeurig uit te voeren.
Immers de landmeter is bekwaam in vele werkdomeinen:
- economisch: voldoende op de hoogte zijn van de evoluties op de vastgoedmarkt, de rentevoorwaarden, de opbrengstmogelijkheden en dergelijke,
- juridisch: de wettelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden en vooral ook beperkingen kennen, de soms strikte procedures volgen,
- bouwtechnisch: voldoende kennis hebben van de materialen en hun eventuele gebreken, de kostprijs van gebouwen of verbouwingen en dergelijke,
- meetkundig: de juiste grootte en vorm kunnen bepalen van gronden en gebouwen,
- wiskundig en statistisch: op een goede wijze kunnen omgaan met vergelijkingen en berekeningen,
- psychologisch: inzicht in de voorkeuren van kopers en verkopers, architectuurstijlen die al dan niet in de smaak vallen, en dergelijke,
- diplomatisch: goed en neutraal kunnen blijven werken tussen soms ver uiteenlopende visies van tegengestelde partijen,
- menselijk: op een goede wijze de bevindingen en besluiten kunnen overbrengen aan de klanten en ze optimaal informeren,
- deontologisch: correct kunnen werken zonder enige belangenvermenging,
- inventief: alle nodige gegevens kunnen achterhalen op allerhande verschillende diensten,
- en tenslotte beroepsbekwaam: frequent genoeg bezig zijn met schattingen zodat het opweegt om bij te blijven in de marktevoluties, in het opvolgen van de vergelijkingspunten, in de snel evoluerende stedenbouwkundige wetgeving en dergelijke meer.


4. Volledigheid

De volledigheid van een expertise uit zich vooral in de degelijkheid van het onderzoek terplaatse (bezichtiging langs binnen en buiten bij daglicht is vanzelfsprekend), opzoekingswerken bij stedenbouw, kadaster, notariaten, databanken van vergelijkingspunten enzoverder.
De volledigheid van het verslag is zichtbaar in een goede en degelijke beschrijving van het geschatte eigendom, alle voor- en nadelen, een analyse van de ligging, de mogelijkheden van het eigendom, de eventuele gebreken of tekortkomingen ervan enzoverder.
Tenslotte is een verslag niet volledig zonder gedetailleerde vergelijkings- en afleidingspunten: een overzicht van de gerealiseerde prijzen van soortgelijke eigendommen die in de nabijheid recent werden verhandeld (of een gedetailleerde berekeningswijze indien in zeer uitzonderlijke omstandigheden geen vergelijkingspunten aantoonbaar zijn).