LANDMETERSINFO | BIJSCHOLING

 
1. Cursus van de Hogeschool Antwerpen

Bijscholingsaanbod opleiding vastgoed najaar 2005


PROJECTONTWIKKELING
BUDGETANALYSE EN -OPVOLGING VAN EEN PROJECTONTWIKKELING.
INVESTERINGSANALYSE VAN PROJECTONTWIKKELING: THEORIE EN PRAKTIJK

Inhoud

1) Analyse van het beroep projectontwikkeling. Projectontwikkeling wordt gekenmerkt door de veelheid aan disciplines die nodig zijn voor de realisatie van een opdracht.
Een structurele benadering van het vak laat toe een beter inzicht te krijgen : projectmanagement, aannemerij, architecten en studieburelen, notarissen, advocaten, banken, gerechtsdeskundigen, marketing, verkoop, kwaliteitsmanagement, maatschappelijke en politieke verantwoording / rol,…
2) Analyse van het budget van een project (aankoop grond, registratie, bouwkosten, risico-inschatting, financieringskosten, belastingen, erelonen en andere) voorstellingswijze van dit model en het opvolgingssysteem ervan met de beschikbare tools. Budgetopvolging wordt uitgebreid toegelicht met praktijkvoorbeelden : verschuivingen termijn van bouwen, overschrijding termijn van verkopen, extrapolatie van vorderingen van de werken,…
3) Beschrijven van de mogelijke investeringsanalyses voor een vastgoedontwikkeling via onder meer IRR, NPV, terugbetalingstermijn, analyses van verschillende rentevoeten, financieringsstructuur van een ontwikkeling (eigen vermogen en vreemd vermogen), WACC, begrippen inflatie / deflatie en herziening, opstellen vereenvoudigde balansanalyse van een project, risicofactoren,… Deze begrippen kunnen in vereenvoudigde modellen weergegeven worden. Tevens zullen zij aan de hand van concrete voorbeelden worden voorgesteld.

Data

Vrijdagnamiddag 14,21 en 28 oktober van 13-16 u

Docent

ir. K. De Langhe, lector Hogeschool Antwerpen.

Prijs (incl. syllabus): 180 EUR
REAL ESTATE EN PROJECTONTWIKKELING

Inhoud
• Claims. Het gebeurt vaak dat de bouwheer een claim instelt tegenover een bouwpartner of omgekeerd. Hoe komen deze tot stand, wat is het verschil met een verrekening, voorbeelden,…
• Internet: tal van sites worden interactief voorgesteld.
• Case studies.
• Positionering van een product op de markt: waardoor kan men zich onderscheiden: er wordt ingegaan op de mogelijke elasticiteit van producten: van standaard tot zogenaamde “luxe” afgewerkte producten.
• Verzekeringen: er wordt geen uiteenzetting gedaan over de aangeboden verzekeringen, maar wel over de mogelijke opportuniteiten, valkuilen, niet of beperkt verzekerde aspecten,…
• Klantenbeheer in de praktijk bij een projectontwikkeling: een praktijkbenadering: hoe kan een excellente begeleiding van klanten uw performantie verhogen?
• Contractvorming met projectpartners: overzicht van de voornaamste aandachtspunten en voorbeelden.
• WLC of Whole Life Costing.
• Overzicht van percentages van de projectkosten die worden besteed aan terreinen, constructies, andere,… globaal overzicht en beschouwingen.
• “De markt”: hoe relevant zijn marktanalyses voor concrete projecten (de verkoopprijs is wat de uiteindelijke koper betaalt!)
• Trends voor de toekomst, en trends of vaststellingen uit het buitenland.
• PPS: privaat publieke samenwerking.
• Brownfield en greenfield management (en hun relatie met het bodem-saneringsdecreet).

Data :

Vrijdagnamiddag 2,9 en 16 december van 13-16 u

Docent : ir. Kris De Langhe

Vereiste voorkennis : projectontwikkeling

Inschrijvingsgeld (syllabus inbegrepen) : 180 euroSCHADE AAN GEBOUWEN.


Inhoud

 Schade aan funderingen
 Renovatie aan metselwerk
 Vochtigheid in gebouwen
 Schade en renovatie van beton
 Renovatie hout - aantasting door insecten - aantasting door zwammen - verwering
 Renovatie daken - houten dakconstructies - platte daken
 ….

Data

Op maandagnamiddag 7,14,21 en 28 november van 13-16 u

Docent

Ing. V. Dockx; lector Hogeschool Antwerpen.

Vereiste voorkennis

Basis materiaalleer.

Inschrijvingsgeld (incl. syllabus): 200 EUR


PHOTOSHOP : IDEAAL VOOR HET OPMAKEN VAN PUBLICITEIT, FOTO’S OP HET INTERNET EN VITRINE, ….

Inhoud

De cursus Adobe Photoshop is geschikt, voor iedereen die zich met elektronische beeldbewerking, scannen en dergelijke wil gaan bezighouden. Het is dus een beeldbewerkingpakket dat een combinatie biedt van een groot aantal teken- en bewerkingsgereedschappen, en methoden om grijsniveaus en kleuren, in verschillende soorten afbeeldingen aan te passen. Het vormt de basis van o.a. illustraties, drukwerk, fotografische toepassingen en wordt ook voor video gebruikt. Het is ideaal voor de vastgoedmakelaar voor het maken van publicaties, foto’s op internet en vitrine, …

Data

Zaterdag 19 en 26 november en 3,10 en 17 december van 9-12 u

Docent

Ing. Marc Van de Weyngaerdt, lector Hogeschool Antwerpen.

Vereiste voorkennis

De cursisten moeten vertrouwd zijn met het gebruik van PC in een Windows-omgeving

Inschrijvingsgeld : 200 euro (syllabus, kleurencursus en cd-rom inbegrepen).

Max. aantal deelnemers : 20RUIMTELIJKE ORDENING EN AANVERWANTE REGELGEVING:
INTERNET ALS HULPMIDDEL.

Inhoud

Hoe de veranderende wetgeving opvolgen: decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, commentaren. Opzoeken stand van zaken DRO-voorwaarden gemeenten. Allerhande aanvraagformulieren. Opzoeken van het stedenbouwkundig statuut van gronden en gebouwen: gewestplan, BPA, RUP. Opzoeken aanverwante regelgeving: voorkooprechten, beschermd erfgoed, bemestingsgebieden, overstromingsgebieden,...
De cursus wordt geïllustreerd met een uitgebreide surfsessie. De syllabus bestaat onder andere uit schermafbeeldingen zodat de bezochte webpaginas achteraf eenvoudig kunnen teruggevonden worden.

Datum
Maandagavond 12 december 2005, 19u - 22u

Docent

Paul Van Steenwinkel, landmeter - expert. Praktijklector Ruimtelijke Ordening Hogeschool Antwerpen.

Vereiste voorkennis

Noties Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Inschrijvingsgeld (syllabus inbegrepen) : 60 euro

Max aantal deelnemers : 20
PYTHAGORAS: REKEN- EN TEKENPAKKET VOOR LANDMETERS
Inhoud

• module tekenen en beelden
• creatie van eigen symbolen, lijnstijlen en patronen; eigen instellingen
• module veldgeheugen en gecodeerde opmeting
• module digitaal terrein model met volumeberekeningen, hoogtelijnen en profielen
• module berekenen (georefereren, transformeren en veelhoekmetingen)
• module wegen- en rioleringsontwerp

Data

Maandagmiddag 16,23 en 30 januari en 6 en 13 februari 2006 van 14-17 u
Maandagavond 16,23 en 30 januari en 6 en 13 februari 2006 van 18-21 u

Docent

ir Hans Lambrecht,

Vereiste voorkennis

basiskennis topografie; basiskennis wegenbouw


Inschrijvingsgeld (syllabus inbegrepen) : 200 euro

Max. aantal deelnemers : 20

Deze cursus is enkel bestemd voor landmeters en topografen


Inlichtingen

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij:

Hogeschool Antwerpen
Campus DODOENS
Contactpersoon: Ing. Veerle Dockx - Departement IWT
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Tel. 015/41.22.11 - Fax. 015/43.64.62
e-mail: v.dockx@ha.be


Inschrijven voor onze cursussen kan door uw gegevens en de titel van de cursus die u wil volgen door te faxen of te mailen naar bovenstaande gegevens.

Per inschrijving ontvangt u een drietal weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van uw inschrijving en een wegbeschrijving.


Betaling van het cursusgeld gebeurt door middel van het toegestuurde overschrijvingsformulier.

Inschrijvingsvoorwaarden

Indien een bestelde cursus door de cursist wordt geannuleerd blijft 50% van het inschrijvingsgeld ten titel van annulatiekosten. Bij annulatie binnen de 2 weken voor aanvang van de cursus, blijft het volledige bedrag verschuldigd. In dat geval wordt de syllabus toegestuurd. De cursus gaat slechts door vanaf 10 deelnemers. Wordt een cursus geschrapt wegens een tekort aan deelnemers dan wordt het cursusgeld terugbetaald.


Getuigschrift


De cursist ontvangt na het volgen van de sessie(s) een getuigschrift.


Opleidingscheques

Indien u voor de eerste maal van opleidingscheques gebruik maakt, leest u best eerst alle informatie op www.opleidingscheques.be na.
U bestelt de nodige opleidingscheques via deze site.
U ontvangt op uw scherm & via e-mail een bevestiging van uw bestelling. U wordt gevraagd om de verschuldigde som (die voor u berekend wordt) over te schrijven op de rekening van Sodexho.
Opgelet! Het juiste bedrag moet binnen de 14 kalenderdagen op de rekening van Sodexho staan, zoniet wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. U moet per bestelling één overschrijving uitvoeren. Het gestorte bedrag moet altijd overeenstemmen met het bedrag van elke afzonderlijke bestelling. Zodra Sodexho uw overschrijving heeft ontvangen, krijgt u hiervan de bevestiging via e-mail. U zal geen papieren cheques meer toegestuurd krijgen, maar uw cheques zullen online worden toegevoegd aan uw elektronische portefeuille.
Een demonstratie op www.opleidingscheques.be toont u hoe een betaling met elektronische opleidingscheques in zijn werk gaat. Deze demo duurt ongeveer drie minuten. De automatische ID van HA is 610000080422. U vindt alle in te vullen gegevens op uw factuur van de Hogeschool Antwerpen.

Indien alles correct ingevuld werd, zal uw betaling effectief worden uitgevoerd, na goedkeuring door HA. Bij een foutieve registratie, zal de betaling geweigerd worden. Sodexho brengt u hiervan per e-mail op de hoogte.

De opleidingscheque als betaalmiddel.

1 opleidingscheque = 30 EUR. De Vlaamse overheid betaalt de helft, u de andere helft. Opleidingscheques kunnen per stuk (bij)besteld worden.
U kan per kalenderjaar maximum 200 opleidingscheques (€ 6.000) bestellen.
Een opleidingscheque kan enkel worden gebruikt als betaalmiddel bij een erkend opleidingsverstrekker.
Een opleidingscheque moet ten laatste aangevraagd worden in de maand dat de opleiding start en betaald worden binnen de 14 dagen op de rekening van Sodexho.
Aan de opleidingscheque is een uitgifte- en vervaldatum verbonden. De cheque is geldig tot 12 maanden na de uitgiftedatum, de opleiding moet dus ook starten binnen de 12 maanden na uitgiftedatum.

De campus van de Hogeschool Antwerpen - DODOENS - graduaatopleidingen, bevindt zich op 400 meter van het Centraal station.


Hogeschool Antwerpen
Campus DODOENS
Vestiging Mechelen

Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Ook uw opleiding bijvoegen ?

mocht u een bericht willen toevoegen kan u ons mailen op info@landmeter.be