HOE WORD JE LANDMETER? | HISTORIEK

 
1. Algemeen

Het diploma nodig om het beroep landmeter uit te oefenen kan behaald worden via universiteit of industrile hogeschool, doch dit is echter een vrij recente evolutie.

Tot voor enkele jaren werd men landmeter via een uniek systeem van staatsexamens: landmeter was vroeger het enige beroep dat je niet kon worden met enkel een schooldiploma.


2. De meetkundige - schatter van onroerende goederen

Het beroep had vroeger trouwens een andere naam: de meetkundige - schatter van onroerende goederen was eigenlijk een povere vertaling van het franse gomtre - expert immobilier.

Een technische proef werd jaarlijks op nationaal niveau georganiseerd.
Als je in deze eerste proef slaagde dan mocht je 2 jaar stage doen bij een of meerdere gevestigde landmeters.
Na deze stage mocht je dan een tweede technische proef afleggen. Pas nadat je geslaagd was voor deze proef kon je landmeter worden.

In 1995 eindigde het systeem met staatsexamens.