HOE WORD JE LANDMETER? | STUDIEPROFIEL

 
1. Heb je het in je om landmeter te worden ?

Als je overweegt om landmeter te worden, dan zijn hier enkele tips.

Uiteraard moet je middelbare studies voltooid hebben, de opleiding tot landmeter duurt minstens 4 jaar en is van universitair niveau.
Het is dus zeker niet een cursusje dat je er eventjes in avondschool bij kunt nemen...
2. Interessegebied en studievakken

Je moet sterk zijn (of willen zijn) in een zeer uiteenlopende hoeveelheid vakken:

- wiskunde: een brede en degelijke wiskundige basis is eigenlijk een absolute must,

- meetkunde: als landmeter moet je uiteraard opmetingen kunnen doen: ook al zijn de huidige meettoestellen van een formidabele kwaliteit, je mag zeker geen schrik hebben van meetkunde, goniometrie, zelfs boldriehoeksmeetkunde

- statistiek: als landmeter zal je ook waardebepalingen moeten doen en daarin speelt de statistiek een centrale rol: ooit al gehoord van een standaard afwijking...

- recht: hoewel de meeste studenten een heel spaarzame juridische basis meekrijgen in het middelbaar onderwijs moet je je zeker in het vastgoed- en contractenrecht willen verdiepen: het hele beroep steunt op de juridische kennis,

- administratie: je mag ook niet te veel schrik hebben van de administratie want wettelijke en stedenbouwkundige regels en soms strikte procedures moet je dikwijls eerbiedigen: administratieve vereenvoudiging ? nooit van gehoord :-(

- economie: misschien niet het allerbelangrijkste maar je moet voldoende op de hoogte zijn van de evoluties op de vastgoedmarkt, de rentevoorwaarden, de opbrengstmogelijkheden van vastgoed en dergelijke,

- bouwtechniek: zeer belangrijk is voldoende kennis van de bouwmethode, materiaalkennis, kennis van bouwgebreken, de kostprijs van gebouwen of verbouwingen en dergelijke: niemand anders dan een schatter komt in zoveel verschillende huizen

- diplomatie: je moet zeker een zeer sterk ontwikkeld geduld hebben, je zal eerlijk, correct en neutraal moeten kunnen blijven werken tussen soms ver uiteenlopende visies van tegengestelde partijen: durf je nu al eens nee te zeggen tegen je werk- of opdrachtgevers ?

- menselijk: je moet op een correcte wijze je bevindingen en besluiten kunnen overbrengen aan de klanten en ze optimaal, correct en eerlijk willen informeren: onpartijdig zijn in een geschil tussen twee mensen, ook al is misschien een van beiden veel sympathieker, dat is moeilijker dan je denkt, maar wel uiterst belangrijk

- deontologie: het hele beroep van landmeter draait rond een strenge deontologie, je zal steeds correct moeten kunnen werken zonder enige belangenvermenging, iets wat zeker niet voor iedereen is weggelegd: het geeft je een geweldig gevoel als je mensen op een eerlijke wijze kan helpen en er een correcte vergoeding voor krijgt- onderzoekerskwaliteiten: veel tijd wordt door de landmeter "verspeeld" in het opzoeken in oude aktes, registers, archieven, enzoverder, soms zal je letterlijk moeten graven naar informatie: stel je je maar eens voor om te zoeken in aktes en plannen van 1850..., en het gevoel dat je krijgt als je een grenspaal terugvindt die niemand anders vond

- fysiek: hoewel het beroep van landmeter zeker niet het meest fysiek inspannende beroep is, moet je toch wel allerhande terreinen kunnen doortrekken met vrij zwaar materiaal: gepakt met meettoestel, piketten, driepoot, notebook en dergelijke de pinnetjesdraad over in de wei met de briesende stier ?, en als je als schatter actief zal zijn dan zal je ervan versteld staan hoeveel trappen je per dag zal lopen

- informatica: computer en computerprogramma's zijn niet meer weg te denken, een goede kennis hiervan vergemakkelijkt zeker je beroepsleven,

- uren: je presteert heel wat uren waar niet meteen een ereloon tegenover staat: je wordt tijdens het meten vaak aangesproken door de buren of voorbijgangers die nieuwsgierig een praatje komen maken, als schatter moet je constant alle onroerende verkopingen van je streek opvolgen (vergelijkingspunten ), en als je zelfstandig landmeter wil worden moet je er niet vies van zijn om tot na middernacht door te werken. Je moet dan je administratieve verplichtingen bijhouden (BTW, boekhouding, ...) en je kent dan zeker geen 38-uren-week, maar eerder het dubbel hiervan.

- voortdurend bijleren: je moet tenslotte ook de wil hebben om ook nadat je afgestudeerd bent bij te leren: wetgeving wordt regelmatig gewijzigd (stedenbouw, huurwetten, ...), toestellen en meetmethodes evolueren, computerprogramma's worden beter...

- en tenslotte ondernemend zijn: zeker als je als zelfstandig landmeter wil beginnen is het al te dikwijls enkele jaren inwerken voordat je "aan de bak komt": de eerste drie jaar heb je bijna geen werk en verdien je niets maar heb je wel hoge investeringskosten, dan nog eens drie jaar om het vak echt goed onder de knie te krijgen, en als je dan nog in het vak zit moet je zien dat je het teveel aan werk kan doorgeven aan de nieuwe generatie.


3. Nog steeds interesse ?

In bijna elke gemeente is er wel een landmeter, stap er eens op af en loop in de vakantie eens mee, meestal mag dat wel.